لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

آموزش کودک و نوجوان

آموزش کودک و نوجوان

آموزش کودک و نوجوان

این دوره در محل آکادمی کودک ونوجوان ،توسط مدرسین مجرب آکادمی برگزارمی شود.به این صورت که باتوجه به تعیین سطح صورت گرفته از زبان آموزان،موادآموزشی مناسب یک یا چند زبان به صورت خصوصی به آنان تدریس می گردد.طول دوره ۶۰ هفته دو جلسه ای می باشد و مدّت زمان هر جلسه ۴۰دقیقه است.

ثبت نام