لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

ارتباط با مدیریت مرکز”عصر چندزبانه ها “

ارتباط با مدیریت مرکز”عصر چندزبانه ها “

از کلیه عزیزان اعم از زبان آموزان مرکز " عصر چند زبانه ها " و همچنین دیگر علاقمندان به یاد گیری زبان های خارجه تقاضا داریم با ارسال پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را یاری رسانند. همچنین تقاضا می شود که کلیه جاهای خالی را با حروف انگلیسی پر نمایید.