لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

ارتباط با کارشناسان آموزش

ارتباط با کارشناسان آموزش

از کلیه زبان آموزان مرکز " عصرچند زبانه ها " تقاضا داریم کلیه مشکلات آموزشی خود را در اسرع وقت با کارشناسان آموزش مرکز در میان گذاشته تا ایشان در صدد رفع مشکلات احتمالی زبان آموزان بر آیند. همچنین تقاضا می شود که کلیه جاهای خالی را با حروف انگلیسی پر نمایید.