لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

ترجمه و طراحی

ترجمه و طراحی

ترجمه و طراحی

ترجمه نهج البلاغه به سه زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی و طراحی سیستم آموزش زبان های خارجی به صورت غیر حضوری