لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

ثبت نام دوره کودکان


فنون زبان آموزی

  • راهکار‌های صحیح زبان­ آموزی
  • سه جلسه یک ساعت و نیمه
  • به صورت حضوری و گروهی
  • توسط خود استاد پیرهانی


دوره کودکان

  • ۶۰  هفته دو جلسه ای
  • هر جلسه ۴۰ دقیقه
  • محل آکادمی کودک ونوجوان
  • مدرسین مجرب

فرم ثبت نام

لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید