لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

درباره ما

درباره ما

درباره ما

تسلط به زبان های خارجی در سرتاسر تاریخ بشر یك هدف مهم بوده است و بسیاری از افراد از زمان های خیلی دور برای یادگیری زبان دیگر قبایل، اقوام و ملل تلاش كرده اند. برخی از آنها توانسته اند به چندین زبان تكلم نمایند اما تلاش برخی دیگر نتواسته است به نتایج مطلوب بینجامد . برخی افراد فقط توانسته اند دو تا پنج زبان را یاد بگیرند كه تعداد چنین افرادی بسیار نادر بوده است. دلایل عمده ی این كه چند زبانگی امری نادر بوده است را باید در عواملی نظیر ارتباطات كمتر، موقعیت محدودتر برای یادگیری و استفاده از زبان های خارجی، نبود صنعت چاپ كتاب و فرهنگ لغت، عدم وجود وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو، تلویزیون ، اینترنت و كانال های ماهواره ای جستجو كرد. علی پیرهانی، جوان نخبه و نابغه ی ایرانی یك نمونه بازر از افراد چند زبانه است. علی پیرهانی كه متولد سال یک هزار و سیصد و شصت و چهار می باشد، قادر است به بیست و دو زبان جهان صحبت نماید. توانش زبانی این نخبه ایرانی به گونه ای است كه تئوری های زبان شناسی جدید را پشت سر گذاشته است و این نظریه ها نمی توانند پیچیدگی های توانایی زبانی او را توصیف و تجزیه و تحلیل نمایند. مركز"چند زبانه ها " برای اولین بار توسط علی پیرهانی، چند زبانه ی شماره ی یك ایران و تعدادی دیگر از دانشجویان مقاطع تكمیلی و اساتید دانشگاه های مختلف ایران و جهان كه به موضوع چند زبانگی علاقه مند هستند بنیاد نهاده شده است.