لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

چشم اندازهای مرکز عصر چندزبانه ها

چشم اندازهای مرکز عصر چندزبانه ها

چشم اندازهای مرکز عصر چندزبانه ها

  • ایده: ارائۀ ایدۀ چندزبانگی به عنوان امری طبیعی و نه عجیب و دست نیافتنی
  • یاری: یاری زبان آموزان در راستای یادگیری و تسلط بر زبانهای خارجی مورد علاقه
  • کارامد: گسترش شیوه های کارامد آموزش زبان
  • گرداوری: گرداوری و حمایت از پژوهش های دوزبانگی و چندزبانگی
  • نیازها: طراحی مواد و روشهای آموزشی نوین بر اساس نیازهای زبان شناختی افراد
  • شبکه جهانی وب: ایجاد مرکزی برای چندزبانه های دنیا جهت برقراری ارتباط و انتقال ایده ها با استفاده از تسهیلات شبکۀ جهانی وب