لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

تأسیس مرکز عصر چندزبانه ها

تأسیس مرکز عصر چندزبانه ها

تأسیس مرکز عصر چندزبانه ها

مرکز عصر چندزبانه ها با هدف آموزش بزرگسالان بر پایه نگاه پژوهش محورانه، بر اساس ایده ها و روش های ابداعی دکتر علی پیرهانی در سال ۱۳۸۵تأسیس شد و با مدیریت ایشان و همکاری اساتيد دانشگاه هاي مختلف ايران و جهان و تعدادي از دانشجويان مقاطع تكميلي آغاز به کار نمود.

آکادمی کودک و نوجوان نیز از سال ۱۳۸۹، از دل مرکز عصر چندزبانه ها جوانه زد. این آکادمی تخصصی با تأکید بر مفاهیم روانشناختی آموزش کودکان، نوجوانان و خانواده براساس شاخص های کنترلی، مسیری نوین در آموزش و یادگیری کودکان ایجاد نموده است.

هدف مرکز عصر چندزبانه ها و آکادمی کودک و نوجوان

مرکز عصر چندزبانه ها به منظور اعتلای سطح آموزش زبان های خارجی در کشور و با هدف آسان سازی فرایند زبان آموزی برای افراد مختلف جامعه با بهره گیری از کلیدهای کارامد آموزش چندزبانگی پا به عرصه آموزش نهاده است. این مرکز با ارائه دوره های مختلف آموزشی که بر مبنای تحقیقات گستردۀ علمی در زمینه زبان آموزی شکل گرفته اند، سعی بر ایجاد زمینه آموزشی مناسب برای همه افراد با شیوه های مختلف یادگیری، سطوح علمی متفاوت و نیازها و اهداف گوناگون برای یادگیری زبان دوم، سوم یا چندزبانگی دارد.

آکادمی کودک و نوجوان، بر مبنای اصول شناختی یادگیری و با پرداختن به ابعاد روان شناختی و ادراکی کودکان و نوجوانان نظیر نظم، فرمان پذیری، اعتماد به نفس، کنترل استرس، خودشکوفایی، آموزش "چگونه فکر کردن" و متعاقب آن "شیوه تفکر انتقادی" بر آنست تا به تولید افکار و رفتارهای مناسب در کودکان و نوجوانان در کنار آموزش زبان بپردازد. هدف این مرکز، شناسایی و ارائه راه کارهایی مناسب جهت رفع نقصان ها و نارسایی های آموزشی بوده و همواره برآنست با استفاده از مدل منحصربه فرد خود براساس اصول زبان شناختی و روان شناختی آموزش، زیرساخت های مناسب برای یادگیری یک یا چند زبان بر مبنای فرهنگ و پیشینه زبان فارسی ایجاد کند تا افراد علاقه مند بتوانند با سرعت بیشتری به نتایج مطلوب دست یابند. در کنار تمامی این موارد، اصلی ترین هدف مرکز عصر چندزبانه ها و آکادمی کودک و نوجوان، تربیت انسان هایی است که عمیقاً بر این باورند که "می آموزیم تا انسان های بهتری باشیم".