لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

دوره ویژه فنون یادگیری در دسترس

دوره ویژه فنون یادگیری در دسترس

دوره ویژه فنون یادگیری در دسترس

این دوره در سه جلسه یک ساعت و نیمی به صورت حضوری و گروهی توسط استاد پیرهانی برگزار می‌شود. شرایط ثبت نام: کلاس های این دوره سه جلسه ای به صورت گروهی (کمتر از 15 نفر) و یک ساعت و نیم برگزار می شود.لازم به ذکر است تدریس این دوره توسط خود استاد پیرهانی صورت می گیرد.در صورت تمایل برای اطلاعات بیشترمی توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.