لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

دوره ویژه آموزش مجازی در دسترس

دوره ویژه آموزش مجازی در دسترس

دوره ویژه آموزش مجازی در دسترس

شیوه آموزش به این نحو است که درمرحله اول، تعیین سطح زبان آموز به صورت تلفنی انجام می‌شود بنا به سطح زبان آموز مدرسی برای او در نظرگرفته شده و زبان آموز در هر هفته 2 تماس آموزشی 15 دقیقه‌ای با استاد خود برقرار می کند که درس‌ها در خلال این 2 تماس به او آموزش داده و اشکالات زبان آموز برطرف می‌شود. تماس‌ها از طریق تلفن برقرار می‌شود.